top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

  Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya      www.tea1986.com.tr    üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

Ünvanı :

SÜRÇAYSAN ÇAY SANAYİ VE TİC.A.Ş.   (Bundan sonra SÜRÇAYSAN ÇAY olarak anılacaktır.)

Adresi : ÇARŞI MAH. VALİ RECEP YAZIOĞLU CAD. NO:127 SÜRMENE/TRABZON

Tel-       0462 746 14 58

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

ALICI’nın  www.tea1986.com.tr    üzerinden malın / ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seçtiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

ALICI’nın seçtiği veya verdiği bilgiler:

Mal/Ürün/Hizmet Türü :  

        çay satışı  

Madde 5 – Genel Hükümler:

5.1 – ALICI, MADDE 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden tea1986.com.tr sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının     tea1986.com.tr Ürünleri  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,   tea1986.com.tr    ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini    ‘a  ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde   tea1986.com.tr  ‘a gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7 –   tea1986.com.tr       mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar  10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

5.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için     tea1986.com.tr  ‘a gönderilebilir,

5.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Anadolu Yapı Ürünleri  ’a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 tea1986.com.tr Ürünleri  teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

***     Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce en geç saat 16.30 a kadar, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda,siparişinizi onayladığınız gün içerisinde    bizlere telefonla ulaşabilirsiniz . En geç 10 gün içerisinde ödemeniz    iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 5 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir  

                     Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin   SÜRÇAYSAN çaya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.(  Özel siparişle satılan, renk karışımı ile yapılan ürünlerin iadesi yoktur.)

İade Adresi:

SÜRÇAYSAN ÇAY SANAYİ VE TİC.A.Ş. 

Adresi : ÇARŞI MAH. VALİ RECEP YAZIOĞLU CAD. NO:127 SÜRMENE/TRABZON

Tel-       0462 746 1458

Madde 7 – Cayma HAkkı Kullanılamayacak Ürünler:

               Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, Özel siparişe göre üretilmiş ürünler ,tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

                 Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının yırtılmadan açılmış olması , ürünün dışarıda kullanılmamış olması ve ürün faturası ibrazı şartına bağlıdır.

‘Özel Ürün’ ibaresi-işareti bulunmayan tüm ürünler.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya Anadolu Yapı Ürünleri  

’ın  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

bottom of page